გასაყიდი ტექნიკა


O&K RH8LC

ტიპი: მუხლუხა ექსკავატორი
წელი: 1998

მუხლუხა ექსკავატორი - O&K RH8LC; სარეგისტრაციო ნომერი -  MM 596; გამოშვების წელი - 1998წ. კოვში - 1.2; ტონაჟი - 32ტ.; წითელი

ფასი: 39,000 ლარი