მოგესალმებით

გაგრძელება


{{ message.message }}
{{ message . notification. message }}

იურიდიული პირი

ფიზიკური პირი

ფინანსური ლიზინგი

ფინანსური ლიზინგის საშუალებით ფინანსდება მანქანა-დანადგარის ან ნებისმიერი მოძრავი აქტივის შეძენა, სალიზინგო ვადის ბოლოს კი აღნიშნული აქტივი გადმოდის თქვენს, როგორც ლიზინგის მიმღების, საკუთრებაში.

ნახეთ ვიდეო

შეავსეთ განაცხადი

უკულიზინგი

უკულიზინგი საუკეთესო საშუალებაა აქტივების უზრუნველყოფით დამატებითი თანხის მისაღებად, რომლის ინვესტირება თქვენ ნებისმიერი მიზნობრიობით შეგიძლიათ.

ნახეთ ვიდეო

შეავსეთ განაცხადი

საოპერაციო ლიზინგი

საოპერაციო ლიზინგით სარგებლობა საუკეთესო გადაწყვეტილებაა კომპანიებისთვის, რომლებსაც დიდი ავტოპარკი აქვთ და ყოველ 3-5 წელიწადში ერთხელ აახლებენ მას, ან მისთვის, ვისაც მუდმივად ახალი ავტომობილით სურს სარგებლობა.

შეავსეთ განაცხადი

საქართველოს სალიზინგო კომპანიის სპეციალური პროდუქტები

ერთიანი აგროპროექტი APMA - აგროლიზინგი

“საქართველოს სალიზინგო კომპანია“ გთავაზობთ „აგროლიზინგს“, რომელიც აგრობიზნესის შესაძლებლობაა ჩაერთოს „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს“ თანადაფინანსების პროგრამაში. კომპანია შეისყიდის თქვენი სურვილით შერჩეულ აქტივს და გადმოგცემთ აგროსაქმიანობის წარმართვისთვის.

შეავსეთ განაცხადი

“აწარმოე საქართველოში” ლიზინგის დახმარებით

„საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ მომსახურებით მიიღებთ შესაძლებლობას ჩაერთოთ „აწარმოე საქართველოს“ პროგრამაში და მიიღოთ 12%-იანი თანადაფინანსება სახელმწიფოსგან. ლიზინგით ისარგებლებთ იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენი ბიზნესი სტარტ-აპია.

შეავსეთ განაცხადი

ფინანსური ლიზინგი

ფინანსური ლიზინგის შემთხვევაში ფინანსდება ავტომობილის შეძენა, სალიზინგო ვადის ბოლოს კი აღნიშნული ავტომობილი გადმოდის თქვენს, როგორც ლიზინგის მიმღების, მფლობელობაში.

შეავსეთ განაცხადი

უკულიზინგი

უკულიზინგი საუკეთესო საშუალებაა ავტომობილის უზრუნველყოფით დამატებითი თანხის მისაღებად, რომლის გამოყენებასაც თქვენ ნებისმიერი მიზნობრიობით შეგიძლიათ.

ნახეთ ვიდეო

შეავსეთ განაცხადი

საოპერაციო ლიზინგი

საოპერაციო ლიზინგით სარგებლობა საუკეთესო გადაწყვეტილებაა მათთვის, ვისაც მუდმივად ახალი ავტომობილით სარგებლობა სურს და ყოველ 2-3 წელიწადში აახლებს მას.

შეავსეთ განაცხადი

ფინანსური ლიზინგი

უკულიზინგი

საოპერაციო ლიზინგი

ერთიანი აგროპროექტი APMA - აგროლიზინგი

“აწარმოე საქართველოში” ლიზინგის დახმარებით

ფინანსური ლიზინგი

უკულიზინგი

საოპერაციო ლიზინგი

ტურბოიმპორტი